Tag Archives: Bia Bỉ Kasteel Triple

Bia Bỉ Kasteel Triple 750ml

Kasteel Tripel giá rẻ Hà Nội: 0911.298.555 – HCM: 0942.943.368 – Huế/Đà Nẵng: 090.525.6768

Bia Bỉ Kasteel Triple 750ml có nguồn gốc xuất xứ

Bia Bỉ Kasteel Triple 750ml đã được ra mắt một vài năm sau khi Kasteel Donker ra đời, là thành viên lâu đời thứ hai của gia đình dòng bia Kasteel của bia Bỉ. [caption id="attachment_2904" align="aligncenter" width="300"]Bia bỉ Kasteel Triple 750ml Bia Bỉ Kasteel Triple...
Read more

Bia Bỉ Kasteel Triple 330ml

Kasteel Triple 330ml  là một tripel Tây Flemish thông qua và thông qua, làm phong phú với hoa bia Bỉ. Hà Nội: 0911.298.555 – HCM: 0942.943.368 – Huế/Đà Nẵng: 090.525.6768

Giới thiệu về Bia Kasteel Triple 330ml

Giám đốc điều hành Nhà máy bia Xavier Van Honsebrouck chắc chắn rằng Tripel này là vững chắc như một lâu đài, và để cho công bằng, có rất ít Tripels rằng đạt được một nồng độ cồn cao như vậy. Bia này đã được đưa ra một vài...
Read more