Tag Archives: Bia Bỉ Kasteel Donker

Bia Kasteel Donker 750ml

Bia Kasteel Donker được ủ từ năm 1989 trong một lâu đài xinh đẹp thuộc sở hữu của gia đình Van Honse Brouck trên đỉnh Kasteel. Hà Nội: 0911.298.555 – HCM: 0942.943.368 – Huế/Đà Nẵng: 090.525.6768

Bia Kasteel Donker đôi nét về nhà làm ra

Khi quá trình sản xuất bia được hoàn thành, bia Kasteel Donker sẽ được ủ thêm ít nhất 6 tuần trước khi nó được phép rời khỏi nhà máy bia. [caption id="attachment_2914" align="aligncenter" width="466"]Bia... 			
			</div>
				<a href=Read more

Bia Bỉ Kasteel Donker 330ml

Bia Kasteel Donker 330ml  được ủ từ năm 1989 trong một lâu đài xinh đẹp thuộc sở hữu của gia đình Van Honse Brouck trên đỉnh Kasteel. Hà Nội: 0911.298.555 – HCM: 0942.943.368 – Huế/Đà Nẵng: 090.525.6768

Lịch sử nhà làm bia Kasteel Donker 330ml

Khi quá trình sản xuất bia được hoàn thành, bia Kasteel Donker sẽ được ủ thêm ít nhất sáu tuần trước khi nó được phép rời khỏi nhà máy bia. [caption id="attachment_2916" align="aligncenter" width="458"]Bia Kasteel... 			
			</div>
				<a href=Read more