Tag Archives: Bia Bỉ ABT 12

Bia Bỉ ABT 12 750ml

Bia Bỉ ABT 12 750ml  là loại bia mạnh nhất mà một tu viện sản xuất để tôn vinh hoặc lòng thầy cả thượng của họ là Tu viện trưởng. Hà Nội: 0911.298.555 – HCM: 0942.943.368 – Huế/Đà Nẵng: 090.525.6768

Bia Bỉ ABT 12 750ml giá tốt nhất

Đây cũng là bia với nồng độ cồn cao nhất 10,5%. Bia có màu ngà voi xám với một quá trình lên men cao theo các  chương trình riêng của nhà máy bia....
Read more