Danh mục: Bia Rochefort

 • Bia thầy tu Trappistes Rochefort 10 330ml

  Bia thầy tu Trappistes Rochefort 10 330ml

   Đầu tiền, giới thiệu một chút về Bia Bỉ Trappistes Rochefort 10 330ml với độ...

  Chi tiết 120.000 VNĐ - 1 Chai

 • Bia Bỉ Trappistes Rochefort 8

  Bia Bỉ Trappistes Rochefort 8

  Thông số đầu tiên được nhắc đến ở đây là bia Trappistes Rochefort 8 330ml với độ...

  Chi tiết 98.000 VNĐ